Πιστοποίηση Η/Υ

Τι είναι το Cambridge International Diploma IN IT Skills;

Είναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των  Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/4516/2006 απόφαση ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Τα διπλώματα Cambridge International Diploma in  IT skills γίνονται   δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τα διπλώματα του Cambridge;

Τα διπλώματα Cambridge International in Diploma IT Skills απευθύνονται σε κάθε είδους υποψήφιο είτε είναι μαθητής, φοιτητής ή εργαζόμενος. Μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες του στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και να αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση Η/Υ είναι ιδανικό για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Στο σχολή μας, μπορείτε να κερδίσετε πτυχίο σας, αλλά και να κάνετε ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα σας με ένα από τα προγράμματα μας, με ποικιλία θεμάτων.

Το  International Diploma in IT skills Proficiency:

Προσφέρει υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, αποκτώντας σημαντικό εφόδιο για το μέλλον.

  • Αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας
  • Ευκαιρίες Καριέρας
  • Κινητικότητα (σπουδές και εργασία στο εξωτερικό)