Πιστοποιήσεις e-learning

 

Το πρόγραμμα e-learning σας εξασφαλίζει εκπαίδευση από το σπίτι με χαμηλό κόστος. Μπορείτε να το διαχειριστείτε οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας το επίπεδο, τις ενότητες και τις ώρες που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Αφορά το βασικό και το προχωρημένο επίπεδο των ενοτήτων (Word, Excel, Internet, P. Point, Windows, Access) καθώς επίσης και το Autocad. Περιλαμβάνει βίντεο μαθημάτων, ασκήσεις για κάθε μάθημα και επαναληπτικά τεστ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για το κόστος και να λύσουμε τυχόν απορίες σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Vellum Global Educational Services με μια ευρεία και διαρκώς αυξανομένη γκάμα πιστοποιητικών στον κλάδο της πληροφορικής καλύπτει τόσο τις αρχικές – βασικές δεξιότητες, όσο και τις πλέον ειδικευμένες, οι οποίες σχετίζονται με καινοτόμες και περιζήτητες εφαρμογές. Τα πιστοποιητικά του τομέα επικυρώνουν τη γνώση των κατόχων παρέχοντας τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Ακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα:

 • Vellum Diploma in IT Skills
 • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
 • Vellum Diploma in IT Skills Professional
 • International Diploma in IT Skills for Health Workers
 • Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners
 • Πιστοποιητικό Γραφιστικής
 • Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πιστοποιητικό στο CAD Δισδιάστατη Σχεδίαση
 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη Σχεδίαση
 • Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων Τεχνολογίας
 • Mastering Excel
 • Mastering Word
 • Mastering WordPress
 • Vellum International Dipoloma in IT and Cyber Security

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει μια πλειάδα πιστοποιήσεων σε σύγχρονες και δυναμικές δεξιότητες, απαραίτητες για κάθε επαγγελματία που θέλει να σταδιοδρομήσει σε αντίστοιχα διοικητικά και οικονομικά τμήματα, ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.

Στον κλάδο αυτό εντάσσονται οι παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Vellum International Certificate in Franchise Management
 • Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Διεθνές Δίπλωμα της Vellum στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη Χρήση Η/Υ
 • Πιστοποιητικά Ελληνικής - Αγγλικής Δακτυλογράφησης
 • Πιστοποιητικό στις Βασικές Θεωρίες Οικονομικών
 • Πιστοποιητικό στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Πωλήσεων
 • Vellum International Diploma in Marketing and Communications
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Η Vellum Global Educational Services παρέχοντας αναγνωρισμένες και ειδικά σχεδιασμένες πιστοποιήσεις στον κλάδο Παιδαγωγικών αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή αξιολόγησης προσόντων για τους εκπαιδευτές. Οι κάτοχοι των πιστοποιήσεων αποκτούν ένα ανταγωνιστικό εφόδιο για την εργασιακή τους αποκατάσταση, βάζοντας τις βάσεις για μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα:

 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Πιστοποιητικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Πιστοποιητικό στη Σχολική Ψυχολογία
 • Πιστοποιητικό στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση