Ανανέωση πιστοποιητικών

2015-10-29 18:00

Τέλος η ανανέωση των πιστοποιητικών

Δεν θα υφίσταται πλέον η ανανέωση των πιστοποιητικών Η/Υ σύμφωνα με το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Έτσι έχει παραληφθεί η διάταξη της προηγούμενης απόφασης που ήθελε την υποχρέωση των κατόχων πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής να ανανεώνουν το πιστοποιητικό τους κάθε τρία χρόνια. Οι κάτοχοι των εν λόγω πιστοποιητικών θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό τους ''εφόρου ζωής''.